Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ενημερώνουμε το κοινό ότι από σήμερα και στο εξής το αντίτιμο που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο για την έκδοση πράξεων η εγγράφων από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπέζης.
Το Προξενικό Γραφείο θα μπορεί να εκδίδει τις πράξεις ή έγγραφα μόνον μετά την είσπραξη του ακριβούς προβλεπόμενου αντιτίμου (Προξενικά Τέλη).

Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η πίστωση στον λογαριασμό του δικαιούχου, η αποστολή του εμβάσματος από τον χρήστη πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού. Την ημέρα του ραντεβού, 2 έντυπα αντίγραφα της τραπεζικής συναλλαγής πρέπει να παραδοθούν στο Προξενικό Γραφείο (ισχύει και για συναλλαγές μέσω internet banking) μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της πράξης ή/και του εγγράφου. Σημειώνεται ότι, προκειμένου να προκύπτει ότι η πληρωμή έχει εκτελεστεί από την τράπεζα του χρήστη, πρέπει να παραδοθούν έντυπα αντίγραφα της τραπεζικής συναλλαγής εκτυπωμένα την ημέρα πριν από το ραντεβού. Δε θα γίνονται δεκτά έντυπα αντίγραφα της συναλλαγής που εκτυπώθηκαν την ημέρα της καταχώρησης της πληρωμής.

Υπογραμμίζεται ότι, ακόμη και για υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως (μέσω ταχυδρομείου, όπως το έγγραφο Dichiarazione di Valore, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η απόδειξη της επιτυχούς τραπεζικής συναλλαγής πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου αφού παρέλθουν οι απαραίτητοι τεχνικοί χρόνοι (συνήθως δύο εργάσιμες μέρες μετά την καταχώρηση πληρωμής μέσω της τράπεζάς σας) έτσι ώστε η πληρωμή να έχει οριστικοποιηθεί και να έχει πιστωθεί το ποσό στον τρεχούμενο λογαριασμό της Πρεσβείας.

Το κόστος της τραπεζικής συναλλαγής (χρεώσεις τραπεζών / προμήθειες) θα πρέπει να βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εντολέα. Συνεπώς, προτού πραγματοποιηθεί η τραπεζική συναλλαγή, θα πρέπει να εξακριβώσετε με την τράπεζά σας ότι τυχόν έξοδα ή προμήθειες δεν βαρύνουν τον δικαιούχο (Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα) και να διασφαλιστεί ότι ο εντολέας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος της αποστολής του εμβάσματος.

 

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι


Τράπεζα : NATIONAL BANK OF GREECE
Αριθ. Λογαριασμού : 139/00329213
ΙΒΑΝ : GR77 0110 1390 0000 1390 0329 213
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : AMBASCIATA D’ITALIA AD ATENE
SWIFT CODE : ETHNGRAAXXX

 

Στην εντολή θα πρέπει πάντα να αναφέρονται ως αιτιολογία πληρωμής:

  • ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ για τον οποίο εκδίδεται η πράξη ή το έγγραφο (και όχι τα στοιχεία αυτού που πραγματοποιεί την τραπεζική συναλλαγή)

  • ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ π.χ. : MARIO ROSSI PER RINNOVO PASSAPORTO (ακόμη και αν πραγματοποιεί την συναλλαγή η κα Maria ROSSI)

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες που ζητούνται πιο συχνά από το Προξενικό Γραφείο τα ισχύοντα προξενικά τέλη καθορίζονται ως ακολούθως:

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Art. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ EURO
03 Ανάρτηση
στο Προξενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Δημοσίευσης Γάμου
6,00

 

66B 

 

Επικύρωση φωτογραφίας 41,00

 

24

 

Επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής
των ενδιαφερομένων σε έγγραφα προσωπικού ενδιαφέροντος στα οποία δεν εμπεριέχονται κληρονομικά θέματα.
14,00

 

02B

 

Πιστοποιητικά που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των
ενδιαφερομένων
6,00

 

08

  

Πιστοποιητικά εγγραφής στα
δημοτολόγια ενός μέλους ή όλης της οικογενείας
11,00

 

04A

  

Πιστοποιητικό ιθαγενείας 11,00

 

02D

  

Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου 6,00

 

02C

 

Βεβαίωση ανάρτησης δημοσιεύσεως 6,00

 

72A

  

Βεβαιώσεις για την ακριβή μετάφραση
που δεν έχει γίνει από το Προξενικό γραφείο στην ιταλική γλώσσα ανά φύλλο (2 σελίδες).
13,00

 

71

  

Βεβαιώσεις για το ακριβές αντίγραφο ανά φύλλο (2 σελίδες). 10,00

 

66N

  

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο αφού το Γραφείο ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησης και ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Προξενική Διατίμηση  

 

28E

  

Δωρεάν αντίγραφο CIE για μη παράδοση  

 

NAA

  

Έντυπο Χαρτοσήμου 16,00

 

69

  

Επικυρώσεις εγγράφων και
υπογραφών (για μεταφράσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας ) για κάθε έγγραφο.
24,00

 

66H

  

Διαβατήριο για την μεταφορά σωρού 41,00

 

17

  

Γενικό Πληρεξούσιο και Πληρεξούσιο δικαστικής
εκπροσώπησης
80,00

 

18

  

Ειδικό Πληρεξούσιο 56,00

 

07B

  

Αίτηση αναγνώρισης ιθαγένειας jure sanguinis 300,00

 

28C

  

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 21,95

 

N13A

  

Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (E. T. D.) 1,55

 

27A

  

Έκδοση Διαβατηρίου 116,00

611