Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Eventi e sponsorizzazioni

 

Eventi e sponsorizzazioni

L’Ambasciata d’Italia ad Atene, nell’ambito delle attività di proiezione esterna, realizza nel corso dell’anno eventi artistico-culturali, promozionali e divulgativi di elevato profilo istituzionale.

A tale scopo, può avvalersi della collaborazione e/o sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati i quali, anche dietro corrispettivo in denaro, intendano promuovere la propria immagine e la propria attività.

Collaborazione in occasione di iniziative per il rilancio dell'immagine e interventi di restauro e miglioramento dell'edificio storico che ospita l'Ambasciata e la Residenza dell'Ambasciatore

Festa della Repubblica 2017 - Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ad offrire sponsorizzazioni per iniziative, eventi, mostre, manifestazioni culturali

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'offerta di sponsorizzazioni in occasione dell'Esposizione di sculture della Scuola di Belle Arti di Atene


435