Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM REGIONALI CONSULTIVI 2018 IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Ημερομηνία:

13/03/2018


ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM REGIONALI CONSULTIVI 2018 IN FRIULI VENEZIA GIULIA

La Giunta regionale della Regione Friuli, con deliberazione n. 289 del 16 febbraio 2018, ha fissato la data delle elezioni del Presidente della Regione e del XII Consiglio regionale per domenica 29 aprile 2018.
Contemporaneamente alle elezioni regionali si svolgeranno le elezioni degli organi dei Comuni della Regione che devono essere rinnovati nel 2018. Avranno luogo altresi' i due referendum consultivi per la costituzione dei nuovi Comuni di "Aquileia" e "Villa Raveo" mediate la fusione, rispettivamente, dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia e di Raveo e Villa Santina. L'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.0000 abitanti e' stato fissato per il giorno di domenica 13 maggio 2018.

Maggiori e piu' dettagliate informazioni in merito a questa tornata elettorale sono reperibili sul Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo:http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/news/news_0542.html


561