Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE DA SOTTOPORRE ALL'ON. MINISTRO AI FINI DELLA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE

Ημερομηνία:

03/04/2018


AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE DA SOTTOPORRE ALL'ON. MINISTRO AI FINI DELLA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE

Si trasmette in allegato il testo dell'Avviso pubblico per la selezione di candidature da sottoporre all'On. Ministro ai fini della nomina del Direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 125, che viene pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 26 e sui siti web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MAECI e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il termine ultimo di presentazione delle domande da parte degli aspiranti candidati e' fissato a venerdi' 4 maggio 2018, alle ore 12.00.


568