Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Elezioni del Presidente della Regione e del XII Consiglio regionale fissate per domenica 29 aprile 2018. Referendum consultivi per la costituzione di due nuovi Comuni. Agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti all'estero

Ημερομηνία:

24/04/2018


Elezioni del Presidente della Regione e del XII Consiglio regionale fissate per domenica 29 aprile 2018. Referendum consultivi per la costituzione di due nuovi Comuni. Agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti all'estero

Si trasmette in allegato la Nota della Societa' Trenitalia con cui si comunica la modalita' di emissione dei biglietti per i viaggi degli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle prossime elezioni del Presidente della Regione e del XII Consiglio regionale per domenica 29 aprile 2018. Si svolgeranno contemporaneamente alle predette le elezioni degli organi comunali della Regione che devono essere rinnovati nel 2018. Avranno luogo altresi' due referendum consultivi per la costituzione dei comuni di "Aquileia" e Villa Raveo". L'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Sacile e Udine e' stato fissato per il giorno 13 maggio 2018.


573