Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

AVVISO DI ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO

Ημερομηνία:

17/04/2019


AVVISO DI ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO

Si rende noto che quest'Ambasciata ha dato avvio alle procedure concorsuali per l'assunzione di un impiegato a contratto da adibire al servizio di Assistente Amministrativo nel settore Consolare.

Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, redatte secondo il modello allegato al Bando di concorso, dovranno pervenire a quest'Ambasciata entro e non oltre le ore 24:00 del 02/05/2019.

Cliccando su Avviso di assunzione e Modello di domanda di partecipazione è possibile scaricarne il testo.


660