Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Coronavirus. Modalità organizzativa della Cancelleria Consolare

Ημερομηνία:

27/03/2020


Coronavirus. Modalità organizzativa della Cancelleria Consolare

Con riferimento alla crisi COVID-19 in corso l’Ambasciata ha adottato, a titolo precauzionale, modalità organizzative che riducono al massimo le unità di Personale in servizio. È assicurata la continuità dei servizi consolari, in particolare per situazioni di grave e urgente necessità e effettiva emergenza. Si pregano gli utenti di rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: cancelleria.atene@esteri.it.

Per tutte le informazioni relative alle pratiche consolari ordinarie (passaporti, visti, anagrafe, studi etc.), si prega di consultare il sito di questa Ambasciata: https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/

Si prega tutta l'utenza di comprendere le circostanze eccezionali nelle quali anche l'Ambasciata si trova ad operare.


701