This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Coronavirus. Είσοδος στην Ιταλία από την Ελλάδα.

Date:

01/14/2021


Coronavirus. Είσοδος στην Ιταλία από την Ελλάδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σελίδα υπό ενημέρωση

Οδηγίες για την είσοδο στην Ιταλία από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (στην αγγλική γλώσσα)

 

1. Tο Διάταγμα της ιταλικής Κυβέρνησης της 14ης Ιανουαρίου 2021 που ρυθμίζει τα ταξίδια προς/από το εξωτερικό έως τις 5 Μαρτίου 2021 προβλέπει υποχρέωση παρουσίασης αρνητικού αποτελέσματος από μοριακή εξέταση ή τεστ αντιγόνων, που έχει πραγματοποιηθεί 48 ώρες πριν την είσοδο στην Ιταλία, για όποιον ταξιδεύει προς την Ιταλία και διέμεινε ή απλά διήλευσε, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την είσοδό του στην Ιταλία, στα Κράτη που περιλαμβάνονται στη λίστα C του παραπάνω διατάγματος (η Ελλάδα περιλαμβάνεται στη λίστα C από τις 10 Δεκεμβρίου 2020).

Υπενθυμίζεται επίσης πως αρχής γενομένης της 10 Νοεμβρίου 2020, όλοι οι πολίτες (Έλληνες και αλλοδαποί), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, κατά την αναχώρησή τους στο εξωτερικό θα πρέπει να συμπληρώνουν, και κατά την έξοδο, εγκαίρως το έγγραφο Passenger Locator Form στην ιστοσελίδα travel.gov.gr (δεν λειτουργεί με browser Edge και Internet Explorer, συνιστάται η χρήση άλλων browser). Η διαχείρηση της παραπάνω ιστοσελίδας γίνεται από τις Ελληνικές Αρχές και όχι από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα. 

2. Επιπλέον, ισχύουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α) σε περίπτωση μη παρουσίασης βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος σε μια από τις παραπάνω εξετάσεις, υποχρεωτική τήρηση περιόδου επαγρύπνησης και προληπτικού αυτοπεριορισμού δεκατεσσάρων ημερών (προσοχή: πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν επιβίβαση χωρίς επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης).

β) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η υποχρέωση επίδειξης, κατά την είσοδο στην Ιταλία, στον μεταφορέα ή σε όποιον αρμόδιο για πραγματοποίηση ελέγχων, της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

γ) Γενική υποχρέωση ενημέρωσης της ASL (κατά τόπους Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής): όποιος εισέρχεται στην Ιταλία από το Εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώνει για την άφιξή του την ASL. Η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από τεστ ή καραντίνα. Πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης, όποιος εισέρχεται στην Ιταλία από το εξωτερικό θα πρέπει να ακολουθεί τις υπόλοιπους περιορισμούς (εξέτασή/καραντίνα), οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το Κράτος στο οποίο βρέθηκε κατά το τελευταίο 14ήμερο πριν την είσοδό τους στην Ιταλία (σε περίπτωση αμφιβολίας να συμβουλεύεστε το ενημερωτικό Ερωτηματολόγιο).

δ) σε κάθε περίπτωση, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η υποχρέωση, για όποιον επιστρέφει στην Ιταλία, παρουσίασης- κατά τη στιγμή της επιβίβασης- στον μεταφορέα και σε όποιον αρμόδιο για ελέγχους, της συμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης.

3. Προβλέπονται περιορισμένες ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ από την υποχρέωση υποβολής σε μοριακή εξέταση ή τεστ αντιγόνων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 του Διατάγματος της 14ης Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση πως δεν παρουσιάζονται συμπτώματα COVID-19 για :

  • όποιον (ανεξαρτήτου εθνικότητας) εισέρχεται στην Ιταλία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 120 ωρώνγια αποδεδειγμένους λόγους εργασίας, υγείας ή επιτακτική ανάγκη, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αναχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού·
  • όποιον (ανεξαρτήτου εθνικότητας) διέρχεται, με ίδια μέσα, από την Ιταλική επικράτεια για χρονικό διάστημα έως 36 ώρες, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αποχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού δεκατεσσάρων ημερών·
  • το υγειονομικό προσωπικό που εισέρχεται στην Ιταλία για την άσκηση των καθηκόντων του στον τομέα Υγείας, περιλαμβανομένης της προσωρινής εργασίας όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος αρθμ.18 της 17ης Μαρτίου 2020·
  • διασυνοριακούς εργαζόμενους που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ιταλική επικράτεια για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας και προκειμένου για την άφιξη στον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους·
  • το προσωπικό εταιρειών ή φορέων που έχουν κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στην Ιταλία και για μετακινήσεις στο εξωτερικό για αποδεδειγμένη επαγγελματική ανάγκη και για διάστημα που δεν ξεπερνά τις 120 ώρες·
  • υπαλλήλους ή αξιωματούχους, διαπιστευμένους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανώσεων, διπλωματικούς αξιωματούχους, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό Διπλωματικών Αποστολών, αξιωματούχους και προσωπικό Προξενείων, στρατιωτικό προσωπικό και το προσωπικό ασφαλείας, προσωπικό των Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ασφάλεια της Δημοκρατίας και πυροσβέστες, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·
  • φοιτητές και σπουδαστές ενός Κράτους διαφορετικού από τη Χώρα διαμονής ή κατοικίας τους, στο οποίο επιστρέφουν με ημερήσια ή εβδομαδιαία συχνότητα, και προκειμένου για την παρακολούθηση του προγράμματος Σπουδών τους·
  • τους επιβάτες Covid-tested πτήσεων (πτήσεων που έχουν υποβληθεί σε τεστ), βάσει των κριτηρίων που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας με το Διάταγμα της 23 Νοεμβρίου 2020 και ακόλουθες τροποποιήσεις και παραρτήματα (για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις αυτές, συνιστούμε απευθείας επικοινωνία με την αεροπορική σας εταιρεία και συμβουλευτείτε την σελίδα Viaggiare Sicuri).

Εξαιρέσεις προβλέπονται επίσης για τα πληρώματα και το προσωπικό των μέσων μεταφορών.
Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση εξέτασης (τεστ) μπορείτε να επικοινωνείτε με το Υπουργείο Υγείας στους ακόλουθους αριθμούς:

· από το εξωτερικό: +39 0232008345 - +39 0283905385

· από την Ιταλία: δωρεάν αριθμός 1500

Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστούν συμπτώματα COVID-19, ο ασθενής εξακολουθεί να υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα της υγειονομικές Αρχές μέσω των ειδικών τηλεφωνικών γραμμών- και να υποβληθεί έως ότου δοθούν σχετικές οδηγίες από τις υγειονομικές Αρχές- σε απομόνωση.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: προβλέπονται περαιτέρω περιορισμοί στις μετακινήσεις εντός της Ιταλικής επικράτειας (περιορισμοί και μετακινήσεις ανάμεσα σε Δήμους και Νομούς). Περιορισμοί στις μετακινήσεις μεταξύ νομών και δήμων μπορούν να τεθούν και σε συνάρτηση με την ζώνη επικινδυνότητας που χαρακτηρίζει τον κάθε νομό μεμονωμένα και ορίζονται από τις αρμόδιες Αρχές (στον σύνδεσμο βλέπετε σχετικά διαγράμματα, ενώ τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας είναι διαθέσιμα εδώ).

Επίσης μπορούν να τεθούν ειδικοί περιορισμοί ή να επιβληθούν ειδικές υποχρεώσεις σε πολίτες προερχόμενους από κάποιες συγκεκριμένες Χώρες ή περιοχές του εξωτερικού.

Συνιστάται πριν την είσοδο στην Ιταλία ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται σχετικά με πρόσθετους περιορισμούς που αφορούν στο Νομό προορισμού του (κατάλογος των σχετικών συνδέσμων εδώ). Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε το σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα ViaggiareSicuri.it.

5. Υπενθυμίζεται πως από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, όλοι οι πολίτες (Έλληνες ή αλλοδαποί) που διαμένουν στην Ελλάδα με προορισμό το εξωτερικό υποχρεούνται να συμπληρώνουν έγκαιρα και κατά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα την φόρμα PLF ( Passenger Locator Form) διαθέσιμη στην ιστοσελίδα travel.gov.gr (δεν συστείνεται η χρήση browser Edge και Internet Explorer), αρμοδιότητας των Ελληνικών Αρχών και όχι της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα

6. Δεδομένης της μεγάλης ροής αιτημάτων προς την Πρεσβεία σχετικών με την κατάσταση του κορωνοϊού στην Ελλάδα καθώς και την είσοδο στην Ελλάδα ή/και την Ιταλία, θα θέλαμε να τονίσουμε πως η Πρεσβεία δεν μπορεί πάντα να εγγυηθεί μια άμεση απάντηση σε θέματα που απαντώνται στο παρόν κείμενο ή στην ενότητα "Situazione Coronavirus in Grecia". Για πληροφορίες σχετικά με άλλες προξενικές υπηρεσίες της Πρεσβείας, παρακαλούμε να απευθύνεσθε στην ηλεκτρονική διεύθυνση cancelleria.atene@esteri.it

7. Σε περίπτωση αεροπορικού ταξιδιού με απλή διέλευση (transit), συνιστάται να συμβουλεύεστε τις ιστοσελίδες των Ιταλικών Διπλωματικών Αρχών των χωρών διέλευσης ή την ιστοσελίδα Viaggiare Sicuri για ενημέρωση σχετικά με πρόσθετους περιορισμούς ή συνθήκες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την διέλευση.

8. Συμβουλεύουμε όλους όσοι πρόκειται να μεταβούν στην Ιταλική επικράτεια να κατεβάσουν την εφαρμογή "Immuni", που με χρήση της τεχνολογίας ειδοποιεί τον χρήστη που εκτέθηκε σε κίνδυνο, ακόμή και αν προκειται για περιπτώσεις ασυμπτωματικών.

9. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες διατάξεις του Διατάγματος της 14 Ιανουαρίου 2021 μπορείτε να συμβουλεύεστε την ενότητα Focus στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας καθώς και την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας.

 

IMPORTANT NOTICE

Italian nationals returning to Italy and foreigners in Italy: info and self-declaration form to enter Italy from abroad (costant updating).

 

 


702