Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

CAMPAGNA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA A FINI PENSIONISTICI 2022-2023 - MODALITA' PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DELL'ESISTENZA IN VITA

Ημερομηνία:

15/09/2022


CAMPAGNA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA A FINI PENSIONISTICI 2022-2023 - MODALITA' PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DELL'ESISTENZA IN VITA

Si informa l’utenza che INPS ha comunicato l'avvio della seconda fase della verifica dell'accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2022-2023 che interessa, tra gli altri, i pensionati residenti in Grecia. Per informazioni sulle modalità per ottenere il certificato di attestazione dell’esistenza in vita è possibile consultare l’approfondimento disponibile a questa pagina.


820