Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Cooperazione scientifica

 

Cooperazione scientifica

L’attività dell’Ambasciata in questo settore è volta alla promozione della collaborazione bilaterale e tra Università, enti di ricerca, associazioni scientifiche e imprese, italiane e greche, nei settori dell’innovazione e della produzione tecnologicamente avanzata.

L’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica ratificato nel 1985 prevede l’istituzione di programmi di durata biennale e rinnovabili, a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel più ampio quadro dei programmi di ricerca europea e multilaterali. Suddetti programmi includono diversi progetti congiunti di ricerca per la mobilità dei ricercatori nelle aree prioritarie di cooperazione scientifica che vengono, di volta in volta, individuate dalla Commissione mista italo-greca. Nel corso degli anni sono stati approvati anche progetti di grande rilevanza che hanno beneficiato di un contributo finanziato del Ministero degli Affari Esteri italiano ai sensi della Legge 401/90.

I settori prioritari della collaborazione sono:

• tecnologie della comunicazione e dell’informazione;
• agricoltura, tecnologia della pesca, scienza e tecnologia dell’allevamento, alimenti e biotecnologie;
• prodotti ad alto valore aggiunto e prodotti tecnologici con particolare attenzione ai settori tradizionali;
• nuovi materiali, nanotecnologie, nanoscienze e microelettronica;
• energia;
• trasporti;
• ambiente;
• salute;
• spazio e tecnologie per la sicurezza;
• patrimonio culturale;
• dimensione economica e sociale della crescita.

Per maggiori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Economico e Commerciale di questa Ambasciata al numero +30 210 3617 260 - interno 125. 

 


20