Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Storia

 

Storia

La Grecia è legata all’Italia da un rapporto politico che affonda le sue radici nell'antichità.

Punto di riferimento commerciale e culturale dell’Impero romano e successivamente bizantino, nei secoli ha rappresentato per l’Italia non soltanto un interlocutore politico e diplomatico, ma anche un’estensione a tutti gli effetti del territorio nazionale italiano: le isole Ionie, l’Epiro, Creta e il Dodecanneso sono stati esempi eclatanti nella storia di convivenza e affinità culturale fra italiani e greci.

Oggi come allora, l’Italia e la Grecia condividono gli stessi valori in campo politico, economico e culturale, che accomunano l’azione di entrambi i Paesi nelle principali organizzazioni internazionali di cui essi sono membri, a partire dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dalla NATO.

La crisi economica che ha colpito la Grecia ha avuto riflessi sul piano degli equilibri mondiali e soprattutto europei, trovando l’Italia al proprio fianco per comunanza di prospettive sulle principali tematiche internazionali in termini di politica estera, promozione della democrazia, sviluppo economico sostenibile e "governance" europea. Non ultimo, Italia e Grecia partecipano congiuntamente al sostegno di processi di pace nel bacino mediterraneo, facendo fronte parallelamente al problema della gestione dei flussi migratori, nel rispetto e nella promozione dei principi umanitari.

La frequenza e l’intensità degli incontri tra i rispettivi Capi di Stato e di Governo, Ministri e alti funzionari sono indice della solidità delle relazioni italo-greche e dell’eccellente livello delle relazioni bilaterali.

65