Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

άδειες οδήγησης

 

άδειες οδήγησης

Αναφορικά με την τρέχουσα υγειονομική κρίση και συγκεκριμένα τα μέτρα που λαμβάνονται για την εγκυρότητα των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ιταλία, σημειώνεται ότι με την πρόσφατη τροποποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αρ. 2143 της 21ης Ιανουαρίου 2021, η ισχύς των αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν στην Ιταλία και λήγουν κατά την περίοδο από τις 31 Ιανουαρίου 2020 έως τις 29 Απριλίου 2021, παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 2021, και επιτρέπουν την κυκλοφορία Ιταλία. Υπογραμμίζεται ότι οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ιταλία και λήγουν κατά την περίοδο από 31 Ιανουαρίου 2020 εως 29 Απριλίου 2021 παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021 για χρήση που αφορά την αναγνώρισης της ταυτότητας. Τα ανωτέρω διπλώματα οδήγησης δε θα γίνονται δεκτά ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Επίσης, σύμφωνα με το αρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/698:

- οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ιταλία και λήγουν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020, επιτρέπουν την κυκλοφορία στις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν αυτή τη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) για επτά μήνες μετά την ημερομηνία λήξης.

- Το ίδιο μέτρο ισχύει για τις άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (όπως η Ελλάδα), η ισχύς των οποίων παρατείνεται κατά επτά μήνες για κυκλοφορία σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο (συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας) Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


743