Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Υιοθεσία ανηλίκων

 

Υιοθεσία  ανηλίκων

Οι Ιταλοί πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα επί δύο τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι στο A.I.R.E., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς διαδικασίες, μπορούν να ζητήσουν την καταχώρηση της απόφασης υιοθεσίας στο μητρώο του ληξιαρχείου του δήμου τους στην Ιταλία. Με την καταχώρηση το παιδί γίνεται Ιταλός πολίτης (άρθρο. 34 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 476 του 1998).

Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για τη αποστολή της απόφασης έγκρισης υιοθεσίας στο Δικαστήριο Ανηλίκων είναι:

1.- Υπεύθυνη δήλωση

2.-Απόφαση της υιοθεσίας, με την επισημείωση της Χάγης και επίσημη μετάφραση στα ιταλικά.

3.-Ληξιαρχική πράξη γέννησης προ και μετά την πράξη υιοθεσίας, επικυρωμένο και μεταφρασμένο επίσημα στα ιταλικά.

Σημειώνεται ότι η Πρεσβεία δέχεται μόνο τις μεταφράσεις που γίνονται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις γενικές πληροφορίες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.


113