Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

ΕΓΓΡΑΦΗ στο A.I.R.E. (Μητρώο των Ιταλών που Διαμένουν στο Εξωτερικό)

 

ΕΓΓΡΑΦΗ στο  A.I.R.E. (Μητρώο των Ιταλών που Διαμένουν στο Εξωτερικό)

Οι Ιταλοί πολίτες οι οποίοι μεταφέρουν την κατοικία τους μόνιμα στην Ελλάδα, από την Ιταλία ή από άλλη Χώρα, πρέπει να το δηλώνουν στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας εντός 90 ημερών από την άφιξή τους στη χώρα.


Η αίτηση παροχής οποιασδήποτε Προξενικής υπηρεσίας στους ιταλούς πολίτες πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση εγγραφής στο AIRE (αν δεν έχει ήδη υποβληθεί). Αν δεν υποβληθεί από τον αιτούντα την Προξενική υπηρεσία , το Προξενικό Γραφείο προχωρεί αυτόματα στην εγγραφή σύμφωνα με το άρθρο. 6.1 και 6.3 του Νόμου 470/88.


Για την Εγγραφή που μπορεί να σταλεί στο Προξενικό Γραφείο μέσω e-mail, fax ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση της Πρεσβείας απαιτούνται:

  • Δήλωση εγγραφής A.I.R.E.: πρέπει να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο (για τον ίδιο και για την οικογένειά του, ιταλικής υπηκοότητας)
  • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου όλων των μελών της οικογένειας (και των εχόντων μόνο ελληνική υπηκοότητα).
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν την κατοικία στην Προξενική περιφέρεια (π.χ. Άδεια παραμονής, συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης κατοικίας, λογαριασμό ΔΕΚΟ, σύμβαση εργασίας, ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την κατοικία).

Σημειώνεται ότι κάθε μεταγενέστερη μεταβολή σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται (αλλαγή διεύθυνσης, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης, μεταβολών στην σύνθεση της οικογένειας, αλλαγή στοιχείων ταυτότητας, επαγγελματικής κατάστασης και τίτλων σπουδών) θα πρέπει να δηλώνονται αμέσως στο Προξενικό Γραφείο, με το σχετικό έντυπο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟ ΑΙRE ΣΕ ΑΛΛΟ


Όποιος επιθυμεί να ζητήσει τη μεταφορά από τον Δήμο του AIRE σε άλλο δήμο, μπορεί να το πράξει μόνο εάν υπάγεται σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική αίτηση : είναι αρκετό να αποστείλει στο Προξενικό Γραφείο, με το ταχυδρομείο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, μαζί με αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας του ιδίου και ενδεχομένως των μελών της οικογένειάς του οι οποίοι ακολουθούν την αλλαγή δήμου ΑΙRE.
-Είναι επίσης δυνατή η αλλαγή του Δήμου εγγραφής A.I.R.E. όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο αίτησης.


111