Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (C.I.E.)

Το Δελτίο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας χορηγείται αποκλειστικά στους ιταλούς πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, που έχουν ήδη εγγραφεί στο Προξενικό μητρώο και μόνο εφόσον τα στοιχεία τους έχουν ήδη καταχωρηθεί στο δημοτολόγιο ιταλών πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό (AIRE). Η εγγραφή στο AIRE αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Για την εν λόγω εγγραφή μπορείτε - και προτείνεται για διευκολύνσή σας - να χρησιμοποιήσετε τη διαδυκτιακή πύλη FAST IT , χωρίς να χρειαστεί να μεταβείτε στο Προξενικό Γραφείο.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση για το Δελτίο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κατόπιν ραντεβού, μέσω της υπηρεσίας Prenot@Mi, κατά τη λήξη της παλιάς ταυτότητας (ή κατόπιν απώλειας, κλοπής ή φθοράς αυτής). O ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί την έκδοση του Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας από την 180η ημέρα – δηλαδή 6 μήνες - πριν τη λήξη του παλιού δελτίου.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας σε ιταλούς πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι να έχει ήδη καταχωρηθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης τους στα μητρώα του αντίστοιχου Δήμου της Ιταλίας.

Κατά την επαλήθευση των στοιχείων εάν η Πρεσβεία διαπιστώσει ότι η ληξιαρχική γέννησης δεν έχει καταχωρηθεί, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με τον Δήμο γέννησης στην Ελλάδα για την έκδοση της πρωτότυπης ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Στη συνέχεια, η ληξιαρχική πράξη γέννησης πρέπει να μεταφραστεί στα ιταλικά από επίσημο μεταφραστή.

Όσον αφορά στη μετάφραση, σας ενημερώνουμε ότι γίνονται δεκτές μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές. Η λίστα των μεταφραστών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών είναι διαθέσιμη στην Ελληνική Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metaphraseis 

Οι ιταλοί πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό (ούτε στην Ιταλία ούτε στην Ελλάδα), πρέπει να ζητήσουν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης τους από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους γέννησης αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης πρέπει να μεταφραστεί από την γλώσσα του πρωτότυπου απευθείας στα ιταλικά από επίσημο μεταφραστή στην χώρα στην οποία εκδόθηκε η ληξιαρχική πράξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ληξιαρχική πράξη γέννησης πρέπει να προσκομιστεί για επικύρωση στις αρμόδιες ιταλικές διπλωματικές και προξενικές Αρχές στην χώρα έκδοσης του εγγράφου, πριν κατατεθεί στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα.

Απαιτείται επίσης ο αιτών να είναι κάτοχος ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Codice fiscale), επικυρωμένου από την ιταλική Φορολογική Αρχή. Σε περίπτωση που ο ιταλός υπήκοος δεν κατέχει ιταλικό ΑΦΜ, ή εφόσον ο ΑΦΜ δεν είναι επικυρωμένος, θα πρέπει να κάνει αίτηση συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης για Codice Fiscale και να επισυνάψει αντίγραφο ταυτότητας σε ισχύ. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση cancelleria.atene@esteri.it. Η αίτηση για ιταλικό ΑΦΜ (Codice Fiscale) πρέπει να υποβληθεί πρίν καθοριστεί το ραντεβού για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Η διαδικασία για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα μπορεί να ξεκινήσει εφόσον έχει εκδοθεί το ιταλικό ΑΦΜ (Codice Fiscale).

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το ιταλικό ΑΦΜ (Codice Fiscale) είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/codice-fiscale.html 

 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η διάρκεια ισχύος του Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ποικίλει ανάλογα με την ηλικία του κατόχου:

 • 3 χρόνια για παιδιά κάτω των 3 ετών
 • 5 χρόνια για παιδιά από 3 έως 18 ετών
 • 10 χρόνια για τους ενήλικες

 

2. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για το Δελτίο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού μέσω της υπηρεσίας Prenot@Mi. Το ραντεβού θα πρέπει να είναι στο όνομα του ενδιαφερόμενου, ακόμη και εάν πρόκειται για ανήλικο, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διεκπεραίωση της διαδικασίας. Το χρονικό διάστημα, μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της καθορισμένης ημερομηνίας του ραντεβού, είναι περίπου 15 ημέρες. Το Προξενικό Γραφείο στο εν λόγω διάστημα θα προβεί στον έλεγχο των ληξιαρχικών στοιχείων και στην εξακρίβωση μη ύπαρξης κωλύματος για την έκδοση του Δελτίου Ηλέκτρονικής Ταυτότητας.

 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

· ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

Ο ενδιαφερόμενος όταν προσέλθει στο ραντεβού στο Προξένικό Γραφείο της Αθήνας (Πατριάρχου Ιωακείμ 38 – Κολωνάκι – 10675) πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:

- Έντυπο αίτησης για χορήγηση ή επανέκδοση Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

- 1 έγχρωμη φωτογραφία – σε λευκό φόντο – Πρότυπο ICAO 9303/iso 19794-5 – 35mm x 45mm

- Έγγραφο ταυτότητας σύμφωνα με το Π.Δ. (D.P.R.) 445/2000.

- Δήλωση συναίνεσης του άλλου γονέα, σε περίπτωση που ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών (ανεξαρτήτως από την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος: έγγαμος, άγαμος, σε διάσταση, διαζευγμένος).

- Πληρωμή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Πρεσβείας Ιταλίας στην Αθήνα του προξενικού τέλους (21,95 ευρώ σε περίπτωση πρώτης έκδοσης ή ανανέωσης – 27,11 ευρώ συνολικά, σε περίπτωση χορήγησης αντίγραφου λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς). Υπενθυμίζουμε οτι τα προξενικά τέλη υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις. Κατά το ραντεβού, ο υπάλληλος του Προξενικού Γραφείου λαμβάνει τη φωτογραφία, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την υπογραφή του αιτούντος. Για ανήλικους κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται η κατάθεση της υπογραφής και των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

· ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ανήλικοι πρέπει να διαθέτουν ατομικό δελτίο ταυτότητας.

Τα παιδιά κάτω των 14 ετών μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτέρικό με την ηλεκτρονική ταυτότητα υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τον έναν τουλάχιστον γονέα.

Εάν ταξιδεύουν με τρίτους, είναι απαραίτητο να διαθέτουν δήλωση συγκατάθεσης γονέα για ταξίδι ανηλίκου, την οποία προσκομίζουν και οι δυο γονείς στο πρόσωπο, στον φορέα ή στην αεροπορική εταιρεία που έχει αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και καταθέτουν πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση έκδοσης Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας για ανήλικο που έχει γεννηθεί στην Έλλαδα, μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον έχει κατατεθεί στο Προξενικό Γραφείο η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για να καταχωρηθεί στα μητρώα του αντίστοιχου Δήμου AIRE της Ιταλίας. Επίσης το παιδί πρέπει να είναι κάτοχος ιταλικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Codice Fiscale)

 

Υποβολή αίτησης Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

1. Εάν ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως μαζί με τουλάχιστον έναν από τους γονείς στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας (Πατριάρχου Ιωακείμ 38 – Κολωνάκι – 10675 Αθήνα), κατόπιν ραντεβού στο όνομα του ενδιαφερόμενου, μέσω της υπηρεσίας Prenot@Mi, ώστε να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή του.

2. Εάν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του και πρόκειται για το πρώτο έγγραφο ταυτότητας πρέπει να προσέλθει προσωπικά μαζί με έναν τουλάχιστον από τους γονείς στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας (Πατριάρχου Ιωακείμ 38 – Κολωνάκι – 10675 Αθήνα), κατόπιν ραντεβού στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή στο όνομα του γονέα με την προϋπόθεση να έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «Σημειώσεις» το ονοματεπώνυμο του ανήλικου, μέσω της υπηρεσίας Prenot@Mi.
Εναλλακτικά ο γονέας μπορεί να προσκομίσει μια επικυρωμένη φωτογραφία από ΚΕΠ ή, αν διαμένει εκτός Αθηνών, σε περιοχή που υπάρχει Επίτιμο Προξενικό Γραφείο, μπορεί να προσέλθει σε αυτό μαζί με τον ανήλικο μέχρι και δύο μήνες πρίν την συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας του.

Η λίστα με τα Επίτιμα Προξενικά Γραφεία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html 

 

Η αίτηση για έκδοση Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ανήλικου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

Έντυπο αίτησης για χορήγηση ή επανέκδοση Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο υπογράφεται και από τους δύο γονείς ενώπιον του προξενικού υπαλλήλου.

Εάν ο ένας γονέας δεν είναι σε θέση να προσέλθει για να υπογράψει, ο αιτών γονέας θα πρέπει να προσκομίσει:

 • την πρωτότυπη δήλωση συναίνεσης για έγγραφο ταυτότητας ανηλίκου υπογεγραμμένη από τον άλλο γονέα.
 • φωτοαντίγραφο υπογεγραμμένου δελτίου ταυτότητας σε ισχύ του απόντος γονέα. Εάν ο απών γονέας είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. η υπογραφή πρέπει να είναι επικυρωμένη.
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία – σε λευκό φόντο – Πρότυπο ICAO 9303/iso 19794-5 – 35mm x 45mm
 • Πληρωμή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Πρεσβείας Ιταλίας στην Αθήνα του προξενικού τέλους (21,95 ευρώ σε περίπτωση πρώτης έκδοσης ή ανανέωσης – 27,11 ευρώ συνολικά, σε περίπτωση χορήγησης αντίγραφου λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς). Υπενθυμίζουμε ότι τα προξενικά τέλη υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις.
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του ανηλίκου. Εάν πρόκειται για το πρώτο έγγραφο ταυτότητας, ο ανήλικός πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο ή να προσκομίσουν οι γονείς μια επικυρωμένη φωτογραφία.

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Το κόστος του προξενικού τέλους καταβάλλεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Πρεσβείας Ιταλίας στην Αθήνα, όπως πιο κάτω:

 • 21,95 ευρώ συνολικά, σε περίπτωση πρώτης έκδοσης ή ανανέωσης.
 • 27,11 ευρώ συνολικά, σε περίπτωση χορήγησης αντίγραφου λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς.
 • Ως ΧΟΡΗΓΗΣΗ νοείται η πρώτη έκδοση Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (CIE).
 • Ως ΑΝΑΝΕΩΣΗ νοείται η έκδοση Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (CIE) σε αντικατάσταση του προηγούμενου μετά τη
  λήξη του.
 • Ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ νοείται η χορήγηση νέου Δελτίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (CIE) σε αντικατάσταση του προηγούμενου, στις περιπτώσεις, κλοπής, απώλειας, φθοράς, ή εφόσον υποβληθεί αίτηση για νέο δελτίο ΠΡΙΝ την πάροδο 180 ημερών από τη λήξη του.


5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Το Δελτίο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (CIE) εκτυπώνεται από το Κρατικό Πολυγραφικό Ινστιτούτο και Νομισματοκοπείο. Στη συνέχεια αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας (ή διαμονής) που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση μη παραλαβής λόγω λανθασμένης διεύθυνσης το δελτίο παραμένει 15 ήμερες στο τοπικό ταχυδρομείο. Με την πάροδο της περιόδου αυτής ο φάκελος αποστέλλεται στην Ιταλία και στη συνέχεια επιστρέφεται στο Προξενικό Γραφείο (Πατριάρχου Ιωακείμ 38 - Κολωνάκι - 10675 Αθήνα) για περαιτέρω προσπάθειες παράδοσης.

 


ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Από τις 8 Ιουλίου 2014, καταργούνται τόσο το «τέλος έκδοσης» (€ 40,29), όσο και το «ετήσιο τέλος» για τη χρήση του κανονικού διαβατηρίου (€ 40.29) και εισήχθη ένα μοναδικό «διοικητικό τέλος» ύψους € 73,50 (πρέπει να καταβληθεί επιπλέον του κόστους βιβλιαρίου που είναι € 42,50). Συνεπώς, το διαβατήριο έχει συνολικό κόστος € 116,00.
Το διαβατήριο είναι ταξιδιωτικό και αναγνωριστικό έγγραφο που διέπεται ουσιαστικά από το νόμο αριθ. 1185/1967.
Για να υποβάλετε αίτηση διαβατηρίου πρέπει να είστε κάτοικος Ελλάδας και να είστε εγγεγραμμένος στο AIRE.
Κατ’ εξαίρεση και για δικαιολογημένους και τεκμηριωμένους λόγους, Ιταλοί πολίτες που δεν κατοικούν στην Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαβατήριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος έκδοσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί «εξουσιοδότηση» από τον αρμόδιο φορέα για την κατοικία του αιτούντος. (Αστυνομική Αρχή ή άλλο Προξενικό Γραφείο).
Για την έκδοση του διαβατηρίου είναι απαραίτητο να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο.

 

Υποβολή της αίτησης διαβατηρίου

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

• αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας (Πατριάρχου Ιωακείμ, 38 - Κολωνάκι - 106 75 Αθήνα), κατόπιν ραντεβού που κλείνεται μόνο μέσω της υπηρεσίας "Prenot@Mi", που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή θα ληφθούν ταυτοχρόνως κατά την υποβολή της αίτησης;

• αυτοπροσώπως στο Επίτιμο Προξενικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης, κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης του ραντεβού για την λήψη βιομετρικών δεδομένων τα οποία θα διαβιβαστούν στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας για την έκδοση του διαβατηρίου. Η αίτηση για διαβατήριο πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (σε ελλιπείς αιτήσεις η έκδοση δεν μπορεί να ξεκινήσει);

Έντυπο αίτησης διαβατηρίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο;

• Δύο πρόσφατες όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες , «ανφάς» (en face) σε λευκό φόντο, το πρόσωπο στο κέντρο μέχρι τη βάση του λαιμού Πρότυπο ICAO 9303 / ISO 19794 - 5 , 40mm Χ 35mm;

• Πληρωμή των Προξενικών Δικαιωμάτων με κατάθεση στον λογαριασμό της Πρεσβείας (από τις 8 Ιουλίου 2014 το ποσό είναι € 116.00). Σημειώστε ότι τα προξενικά τέλη υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις. Τα προξενικά τέλη πρέπει να καταβληθούν στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό;

• Αντίγραφο έγκυρου Δελτίου ταυτότητας;

• Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά κάτω των 18 ετών, απαιτείται μια πράξη συγκατάθεσης από τον άλλο γονέα για την έκδοση του εγγράφου ανεξάρτητα από την αστική κατάσταση του αιτούντος, (άγαμος ή έγγαμος, σε διάσταση ή διαζευγμένος). Η πράξη συγκατάθεσης πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία έγκυρου εγγράφου ταυτότητας που να περιέχει την υπογραφή. Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας είναι πολίτης εκτός της Ε.Ε., η υπογραφή του πρέπει να είναι επικυρωμένη.

 

Παραλαβή διαβατηρίου

Το Προξενικό Γραφείο θα ειδοποιήσει τον αιτούντα για την έκδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το διαβατήριο πρέπει να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από το Προξενικό Γραφείο ή από τα εξουσιοδοτημένα Επίτιμα Προξενικά Γραφεία. Το διαβατήριο μπορεί επίσης να παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να επιδείξει σχετικό πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ενώπιον του εκπροσώπου του Προξενικού γραφείου κατά τη στιγμή της λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, συνοδευόμενο από αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας που να περιέχει την υπογραφή του.


ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Από τις 26 Ιουνίου 2012, όλοι οι Ιταλοί ανήλικοι που ταξιδεύουν πρέπει να κατέχουν ατομικό ταξιδιωτικό έγγραφο.
Επομένως, από την προαναφερθείσα ημερομηνία, οι ανήλικοι πρέπει να κατέχουν ατομικό διαβατήριο ή, εάν οι Χώρες που από τις οποίες περνάνε αναγνωρίζουν την εγκυρότητά της, ένα έγκυρο δελτίο ταυτότητας κατάλληλο για χρήση στο εξωτερικό.
Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.Δ. αριθ. 135/2009, που έγινε ο νόμος αριθ. 166/2009, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο νόμο αριθ. 1185/1967, από τις 25 Νοεμβρίου 2009 δεν είναι πλέον δυνατή η εγγραφή των ανήλικων παιδιών στο διαβατήριο των γονέων τους.
Η χρονική διάρκεια του διαβατηρίου για ανηλίκους διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία:
- τρία χρόνια για παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών,
- πέντε χρόνια για παιδιά ηλικίας 3 έως 18 ετών.
Για τα ανήλικα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και η υπογραφή.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:
• αυτοπροσώπως, με την παρουσία τουλάχιστον ενός από τους δύο γονείς, στο Προξενικό Γραφείο Αθηνών (Πατριάρχου Ιωακείμ, 38 - Κολωνάκι - 106 75 Αθηνών), κατόπιν κράτησης ραντεβού που γίνεται μόνο μέσω της υπηρεσίας "Prenot@Mi". Στην περίπτωση αυτή, τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή, εφόσον προβλέπονται, θα λαμβάνονται μαζί με την υποβολή της αίτησης.
• Αυτοπροσώπως, με την παρουσία τουλάχιστον ενός από τους δύο γονείς, στο Επίτιμο Προξενικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης, κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης του ραντεβού. Σε αυτή την περίπτωση τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή, αν προβλέπονται, θα ληφθούν μαζί με την κατάθεση στης αίτησης και διαβιβαστούν στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας για την έκδοση του διαβατηρίου.
Η αίτηση για διαβατήριο πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (σε ελλιπείς αιτήσεις η διαδικασία έκδοσης δεν μπορεί να ξεκινήσει).
1. Έντυπο αίτησης διαβατηρίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Εάν ο ένας γονέας δεν είναι σε θέση να έρθει να υπογράψει, ο αιτών γονέας μπορεί να επισυνάψει την Έντυπο αίτησης: υπογεγραμμένη σε πρωτότυπο από τον άλλο γονέα στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας του απόντος γονέα το οποίο να περιέχει την υπογραφή του. Εάν ένας από τους γονείς είναι πολίτης εκτός της Ε.Ε., η υπογραφή πρέπει να είναι επικυρωμένη.
2. Δύο πρόσφατες όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες , «ανφάς» (en face) σε λευκό φόντο, το πρόσωπο στο κέντρο μέχρι τη βάση του λαιμού Πρότυπο ICAO 9303 / ISO 19794 - 5 , 40mm Χ 35mm.
3. Πληρωμή των Προξενικών Δικαιωμάτων με κατάθεση στον λογαριασμό της Πρεσβείας (από τις 8 Ιουλίου 2014 το ποσό είναι € 116.00). Σημειώστε ότι τα προξενικά τέλη υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις. Τα προξενικά τέλη πρέπει να καταβληθούν στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό;
4. Αντίγραφο του προηγούμενου διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης του ανηλίκου. Αν πρόκειται για το πρώτο διαβατήριο του ανηλίκου, είναι απαραίτητη η παρουσία του στο Προξενικό Γραφείο ή πρέπει να προσκομιστεί μια επικυρωμένη φωτογραφία του.
5. Αν ο ανήλικος γεννήθηκε στην Ιταλία ή σε άλλη Χώρα του εξωτερικού διαφορετική από την Ελλάδα, αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με το οποίο εισήλθε στην Ελλάδα.

 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Δήλωση συνοδείας)

Για τα παιδιά κάτω των 14 ετών, η χρήση διαβατηρίου ή ταυτότητας υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ταξιδεύουν με έναν από τους γονείς τους. Εάν ταξιδεύουν με τρίτους, είναι απαραίτητο να ζητηθεί μια σημείωση στο ιταλικό διαβατήριο ή μια "δήλωση συνοδείας" (LINK dichiarazione di accompagnamento).
Οι γονείς ή εκείνοι που ασκούν την κηδεμονία πρέπει να επιδείξουν στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του διαβατηρίου, η οποία είναι συνήθως στην γεωγραφική περιφέρεια που διαμένει ο αιτών (αστυνομική αρχή ή Προξενικό Γραφείο), μια δήλωση που να αναφέρει το όνομα του ατόμου / ή του φορέα στους οποίους έχει ανατεθεί ο ανήλικος, ζητώντας την αναγραφή της ανάθεσης στο διαβατήριο του παιδιού ή σε χωριστή δήλωση. Για τους κατοίκους στην Ελλάδα, το γραφείο που είναι αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης συνοδείας και για την εγγραφή της στο διαβατήριο είναι μόνο το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας στην Αθήνα.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί:
* αυτοπροσώπως και από τους δύο γονείς, στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας (Πατριάρχου Ιωακείμ, 38 - Κολωνάκι - 106 75 Αθήνα), κατόπιν κράτησης ραντεβού αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας "Prenot@Mi". Σε περίπτωση που ένας από τους δύο οι γονείς δεν είναι σε θέση να έρθει να υπογράψει το έντυπο της αίτησης, ο αιτών γονέας μπορεί να υποβάλει τη δήλωση του άλλου γονέα σε πρωτότυπο, υπογεγραμμένη στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας του απόντος γονέα που περιέχει την υπογραφή. Εάν ο ένας γονέας είναι πολίτης Χώρα εκτός Ε.Ε., η υπογραφή πρέπει να είναι επικυρωμένη. Σε αυτή την περίπτωση οι δύο δηλώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με το συνοδό του παιδιού, τον προορισμό και την διάρκεια ισχύος.
* Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cancelleria.atene@esteri.it , επισυνάπτοντας αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας που φέρουν την υπογραφή.
* Με φαξ στον αριθμό 210 95 31 523, επισυνάπτοντας αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας που περιέχουν την υπογραφή,
* Μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα (οδός Σέκερη 2 – 106 74, Αθήνα), επισυνάπτοντας αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας που φέρουν την υπογραφή.
Το Προξενικό Γραφείο μπορεί πάντως να ζητήσει, προς το συμφέρον του ανηλίκου, τη φυσική παρουσία όποιου ασκεί την κηδεμονία.
Η δήλωση αυτή ισχύει κατά κανόνα για ένα μόνο ταξίδι (εννοείται αναχώρηση και επιστροφή) εκτός της χώρας διαμονής του παιδιού, με συγκεκριμένο προορισμό. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της δήλωσης συνοδείας (μέσα στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής) είναι 6 μήνες. Ωστόσο, η ημερομηνία επιστροφής στη χώρα διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου του παιδιού.
Για τα ταξίδια που περιλαμβάνουν τη διέλευση από διάφορες Χώρες, ο ασκών τη γονική μέριμνα ή κηδεμονία πρέπει να αξιολογήσει - με βάση τα δεδομένα του ταξιδιού – αν θα αναφέρει όλες τις μεμονωμένες Χώρες επίσκεψης ή μόνο τη Χώρα του τελικού προορισμού.
Σε περίπτωση ανάθεσης σε ένα φορέα ή εταιρεία μεταφοράς επιβατών δεν είναι δυνατή η αναγραφή (του φορέα/εταιρείας) στο διαβατήριο και θα εκδοθεί μόνο βεβαίωση.
Η βεβαίωση είναι δωρεάν.
Ενδεχόμενα έξοδα αποστολής του πιστοποιητικού ή του διαβατηρίου στην οικία του αιτούντος βαρύνουν τους ίδιους, οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν με το Προξενικό Γραφείο την αποστολή courier σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 12: 30, Τετάρτη από τις 14:00 έως τις 17:00


118