This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Από τις 8 Ιουλίου 2014, καταργούνται τόσο το «τέλος έκδοσης» (€ 40,29), όσο και το «ετήσιο τέλος» για τη χρήση του κανονικού διαβατηρίου (€ 40.29) και εισήχθη ένα μοναδικό «διοικητικό τέλος» ύψους € 73,50 (πρέπει να καταβληθεί επιπλέον του κόστους βιβλιαρίου που είναι € 42,50). Συνεπώς, το διαβατήριο έχει συνολικό κόστος € 116,00.
Το διαβατήριο είναι ταξιδιωτικό και αναγνωριστικό έγγραφο που διέπεται ουσιαστικά από το νόμο αριθ. 1185/1967.
Για να υποβάλετε αίτηση διαβατηρίου πρέπει να είστε κάτοικος Ελλάδας και να είστε εγγεγραμμένος στο AIRE.
Κατ’ εξαίρεση και για δικαιολογημένους και τεκμηριωμένους λόγους, Ιταλοί πολίτες που δεν κατοικούν στην Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαβατήριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος έκδοσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί «εξουσιοδότηση» από τον αρμόδιο φορέα για την κατοικία του αιτούντος. (Αστυνομική Αρχή ή άλλο Προξενικό Γραφείο).
Για την έκδοση του διαβατηρίου είναι απαραίτητο να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο.

 

Υποβολή της αίτησης διαβατηρίου

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

• αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας (Πατριάρχου Ιωακείμ, 38 - Κολωνάκι - 106 75 Αθήνα), κατόπιν ραντεβού που κλείνεται μόνο μέσω της υπηρεσίας «Prenota OnLine», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή θα ληφθούν ταυτοχρόνως κατά την υποβολή της αίτησης;

• αυτοπροσώπως στο Επίτιμο Προξενικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης, κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης του ραντεβού για την λήψη βιομετρικών δεδομένων τα οποία θα διαβιβαστούν στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας για την έκδοση του διαβατηρίου. Η αίτηση για διαβατήριο πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (σε ελλιπείς αιτήσεις η έκδοση δεν μπορεί να ξεκινήσει);

Έντυπο αίτησης διαβατηρίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο;

• Δύο πρόσφατες όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες , «ανφάς» (en face) σε λευκό φόντο, το πρόσωπο στο κέντρο μέχρι τη βάση του λαιμού Πρότυπο ICAO 9303 / ISO 19794 - 5 , 40mm Χ 35mm;

• Πληρωμή των Προξενικών Δικαιωμάτων με κατάθεση στον λογαριασμό της Πρεσβείας (από τις 8 Ιουλίου 2014 το ποσό είναι € 116.00). Σημειώστε ότι τα προξενικά τέλη υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις. Τα προξενικά τέλη πρέπει να καταβληθούν στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό;

• Αντίγραφο έγκυρου Δελτίου ταυτότητας;

• Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά κάτω των 18 ετών, απαιτείται μια πράξη συγκατάθεσης από τον άλλο γονέα για την έκδοση του εγγράφου ανεξάρτητα από την αστική κατάσταση του αιτούντος, (άγαμος ή έγγαμος, σε διάσταση ή διαζευγμένος). Η πράξη συγκατάθεσης πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία έγκυρου εγγράφου ταυτότητας που να περιέχει την υπογραφή. Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας είναι πολίτης εκτός της Ε.Ε., η υπογραφή του πρέπει να είναι επικυρωμένη.

 

Παραλαβή διαβατηρίου

Το Προξενικό Γραφείο θα ειδοποιήσει τον αιτούντα για την έκδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το διαβατήριο πρέπει να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από το Προξενικό Γραφείο ή από τα εξουσιοδοτημένα Επίτιμα Προξενικά Γραφεία. Το διαβατήριο μπορεί επίσης να παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να επιδείξει σχετικό πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ενώπιον του εκπροσώπου του Προξενικού γραφείου κατά τη στιγμή της λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, συνοδευόμενο από αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας που να περιέχει την υπογραφή του.


ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Από τις 26 Ιουνίου 2012, όλοι οι Ιταλοί ανήλικοι που ταξιδεύουν πρέπει να κατέχουν ατομικό ταξιδιωτικό έγγραφο.
Επομένως, από την προαναφερθείσα ημερομηνία, οι ανήλικοι πρέπει να κατέχουν ατομικό διαβατήριο ή, εάν οι Χώρες που από τις οποίες περνάνε αναγνωρίζουν την εγκυρότητά της, ένα έγκυρο δελτίο ταυτότητας κατάλληλο για χρήση στο εξωτερικό.
Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.Δ. αριθ. 135/2009, που έγινε ο νόμος αριθ. 166/2009, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο νόμο αριθ. 1185/1967, από τις 25 Νοεμβρίου 2009 δεν είναι πλέον δυνατή η εγγραφή των ανήλικων παιδιών στο διαβατήριο των γονέων τους.
Η χρονική διάρκεια του διαβατηρίου για ανηλίκους διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία:
- τρία χρόνια για παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών,
- πέντε χρόνια για παιδιά ηλικίας 3 έως 18 ετών.
Για τα ανήλικα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και η υπογραφή.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:
• αυτοπροσώπως, με την παρουσία τουλάχιστον ενός από τους δύο γονείς, στο Προξενικό Γραφείο Αθηνών (Πατριάρχου Ιωακείμ, 38 - Κολωνάκι - 106 75 Αθηνών), κατόπιν κράτησης ραντεβού που γίνεται μόνο μέσω της υπηρεσίας «Prenota OnLine». Στην περίπτωση αυτή, τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή, εφόσον προβλέπονται, θα λαμβάνονται μαζί με την υποβολή της αίτησης.
• Αυτοπροσώπως, με την παρουσία τουλάχιστον ενός από τους δύο γονείς, στο Επίτιμο Προξενικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης, κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης του ραντεβού. Σε αυτή την περίπτωση τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή, αν προβλέπονται, θα ληφθούν μαζί με την κατάθεση στης αίτησης και διαβιβαστούν στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας για την έκδοση του διαβατηρίου.
Η αίτηση για διαβατήριο πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (σε ελλιπείς αιτήσεις η διαδικασία έκδοσης δεν μπορεί να ξεκινήσει).
1. Έντυπο αίτησης διαβατηρίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Εάν ο ένας γονέας δεν είναι σε θέση να έρθει να υπογράψει, ο αιτών γονέας μπορεί να επισυνάψει την Έντυπο αίτησης: υπογεγραμμένη σε πρωτότυπο από τον άλλο γονέα στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας του απόντος γονέα το οποίο να περιέχει την υπογραφή του. Εάν ένας από τους γονείς είναι πολίτης εκτός της Ε.Ε., η υπογραφή πρέπει να είναι επικυρωμένη.
2. Δύο πρόσφατες όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες , «ανφάς» (en face) σε λευκό φόντο, το πρόσωπο στο κέντρο μέχρι τη βάση του λαιμού Πρότυπο ICAO 9303 / ISO 19794 - 5 , 40mm Χ 35mm.
3. Πληρωμή των Προξενικών Δικαιωμάτων με κατάθεση στον λογαριασμό της Πρεσβείας (από τις 8 Ιουλίου 2014 το ποσό είναι € 116.00). Σημειώστε ότι τα προξενικά τέλη υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις. Τα προξενικά τέλη πρέπει να καταβληθούν στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό;
4. Αντίγραφο του προηγούμενου διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης του ανηλίκου. Αν πρόκειται για το πρώτο διαβατήριο του ανηλίκου, είναι απαραίτητη η παρουσία του στο Προξενικό Γραφείο ή πρέπει να προσκομιστεί μια επικυρωμένη φωτογραφία του.
5. Αν ο ανήλικος γεννήθηκε στην Ιταλία ή σε άλλη Χώρα του εξωτερικού διαφορετική από την Ελλάδα, αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με το οποίο εισήλθε στην Ελλάδα.

 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Δήλωση συνοδείας)

Για τα παιδιά κάτω των 14 ετών, η χρήση διαβατηρίου ή ταυτότητας υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ταξιδεύουν με έναν από τους γονείς τους. Εάν ταξιδεύουν με τρίτους, είναι απαραίτητο να ζητηθεί μια σημείωση στο ιταλικό διαβατήριο ή μια "δήλωση συνοδείας" (LINK dichiarazione di accompagnamento).
Οι γονείς ή εκείνοι που ασκούν την κηδεμονία πρέπει να επιδείξουν στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του διαβατηρίου, η οποία είναι συνήθως στην γεωγραφική περιφέρεια που διαμένει ο αιτών (αστυνομική αρχή ή Προξενικό Γραφείο), μια δήλωση που να αναφέρει το όνομα του ατόμου / ή του φορέα στους οποίους έχει ανατεθεί ο ανήλικος, ζητώντας την αναγραφή της ανάθεσης στο διαβατήριο του παιδιού ή σε χωριστή δήλωση. Για τους κατοίκους στην Ελλάδα, το γραφείο που είναι αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης συνοδείας και για την εγγραφή της στο διαβατήριο είναι μόνο το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας στην Αθήνα.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί:
* αυτοπροσώπως και από τους δύο γονείς, στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας (Πατριάρχου Ιωακείμ, 38 - Κολωνάκι - 106 75 Αθήνα), κατόπιν κράτησης ραντεβού αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας «Prenota Online». Σε περίπτωση που ένας από τους δύο οι γονείς δεν είναι σε θέση να έρθει να υπογράψει το έντυπο της αίτησης, ο αιτών γονέας μπορεί να υποβάλει τη δήλωση του άλλου γονέα σε πρωτότυπο, υπογεγραμμένη στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας του απόντος γονέα που περιέχει την υπογραφή. Εάν ο ένας γονέας είναι πολίτης Χώρα εκτός Ε.Ε., η υπογραφή πρέπει να είναι επικυρωμένη. Σε αυτή την περίπτωση οι δύο δηλώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με το συνοδό του παιδιού, τον προορισμό και την διάρκεια ισχύος.
* Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cancelleria.atene@esteri.it , επισυνάπτοντας αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας που φέρουν την υπογραφή.
* Με φαξ στον αριθμό 210 95 31 523, επισυνάπτοντας αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας που περιέχουν την υπογραφή,
* Μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα (οδός Σέκερη 2 – 106 74, Αθήνα), επισυνάπτοντας αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας που φέρουν την υπογραφή.
Το Προξενικό Γραφείο μπορεί πάντως να ζητήσει, προς το συμφέρον του ανηλίκου, τη φυσική παρουσία όποιου ασκεί την κηδεμονία.
Η δήλωση αυτή ισχύει κατά κανόνα για ένα μόνο ταξίδι (εννοείται αναχώρηση και επιστροφή) εκτός της χώρας διαμονής του παιδιού, με συγκεκριμένο προορισμό. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της δήλωσης συνοδείας (μέσα στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής) είναι 6 μήνες. Ωστόσο, η ημερομηνία επιστροφής στη χώρα διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου του παιδιού.
Για τα ταξίδια που περιλαμβάνουν τη διέλευση από διάφορες Χώρες, ο ασκών τη γονική μέριμνα ή κηδεμονία πρέπει να αξιολογήσει - με βάση τα δεδομένα του ταξιδιού – αν θα αναφέρει όλες τις μεμονωμένες Χώρες επίσκεψης ή μόνο τη Χώρα του τελικού προορισμού.
Σε περίπτωση ανάθεσης σε ένα φορέα ή εταιρεία μεταφοράς επιβατών δεν είναι δυνατή η αναγραφή (του φορέα/εταιρείας) στο διαβατήριο και θα εκδοθεί μόνο βεβαίωση.
Η βεβαίωση είναι δωρεάν.
Ενδεχόμενα έξοδα αποστολής του πιστοποιητικού ή του διαβατηρίου στην οικία του αιτούντος βαρύνουν τους ίδιους, οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν με το Προξενικό Γραφείο την αποστολή courier σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 12: 30, Τετάρτη από τις 14:00 έως τις 17:00


118