Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Ακυρωτικά δημοψηφίσματα 2022 – Χρήσιμες Πληροφορίες

Με διατάγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας της 6ης Απριλίου 2022 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 7η Απριλίου 2022, ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2022 ως ηημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθούν τα ακυρωτικά δημοψηφίσματα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Συντάγματος. Για τι ψηφίζουμε; Διαβάστε, στα Ιταλικά, το φυλλάδιο του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας.

Η Πρεσβεία σας ενημερώνει πως, εν όψει της ομαλής διεξαγωγής των Ακυρωτικών Δημοψηφισμάτων, τη Δευτέρα 23 Μαΐου ολοκληρώθηκε η αποστολή των εκλογικών φακέλων μέσω ταχυδρομείου.

Από τις 29 Μαΐου οι ψηφοφόροι που, ενδεχομένως, δεν έλαβαν τον εκλογικό τους φάκελο στην διεύθυνση κατοικίας τους, μπορούν να αιτηθούν την χορήγηση ενός επίσημου αντίγραφου. Καθότι πρόκειται για Κυριακή, για την συγκεκριμένη ημέρα μπορούν να το αιτηθούν μέσω e-mail ή PEC, ενώ από τις 30 Μαίου υπάρχει η δυνατότητα το αίτημα για την χορήγηση ενός επίσημου αντίγραφου να υποβληθεί μέσω e-mail, PEC ή αυτοπροσώπως.

Διευκρινίζεται πως ΔΕΝ είναι απόλυτα αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος να παρουσιαστεί ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ στο Προξενικό Γραφείο για την έκδοση του αντίγραφου.

Αντιθέτως, για την κάλυψη των αναγκών των ψηφοφόρων, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιους να αιτηθούν την χορήγηση ενός επίσημου αντίγραφου και μέσω e-mail (στη διεύθυνση cancelleria.atene@esteri.it) ή μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου PEC (στη διεύθυνση amb.atene.consolare@cert.esteri.it) επισυνάπτοντας στο e-mail/PEC:

– έναν δελτίο ταυτοποίησης (γίνονται δεκτά τόσο τα δελτία που εκδόθηκαν από τις Ιταλικές Αρχές όσο και από τις Ελληνικές, αρκεί να είναι εν ισχύ);

την φόρμα αίτησης χορήγησης επίσημου αντίγραφου;

Η αποστολή/παράδοση του επίσημου αντίγραφου θα είναι έγκυρη μέχρι την ταχθείσα προθεσμία για την εμπρόθεσμη ψηφοφορία (υπενθυμίζεται πως οι ψηφοφόροι θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η Πρεσβεία να παραλάβει τον εκλογικό φάκελο – συμπεριλαμβανομένου και του ψηφοδελτίου – το αργότερο μέχρι τις 16.00 της 9ης Ιουνίου 2022).

Η Πρεσβεία προτού προβεί στην αποστολή του επίσημου αντίγραφου, θα ελέγξει εάν ο αρχικά απεσταλμένος φάκελος επεστράφη στο Προξενικό Γραφείο λόγω αδυναμίας παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, κι αφού υπολογιστούν οι χρόνοι αποστολής-παράδοσης, θα αποστείλει το ίδιο φάκελο (ή θα τον παραδώσει προσωπικά στον ψηφοφόρο, εφόσον αυτός παρουσιαστεί στο Προξενικό Γραφείο).

***

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΨΗΦΟΣ αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ που προστατεύεται από το ιταλικό Σύνταγμα και ότι, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμό 459 Νόμο της 27ης Δεκεμβρίου 2001, οι Ιταλοί πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. Για το σκοπό αυτό, συνιστούμε στους Ιταλούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση cancelleria.atene@esteri.it.

 • Οι ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΕΓΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ AIRE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, θα λάβουν από την Πρεσβεία και από τις 25 Μαΐου τον φάκελο με το εκλογικό υλικό στην διεύθυνση κατοικίας τους, με τις οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας και την αποστολή του φακέλου με το ψηφοδέλτιο στην Πρεσβεία.
 • Οι Ιταλοί ψηφοφόροι που, για λόγους εργασίας, σπουδών και υγειονομικής φροντίδας βρίσκονται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα του επόμενου δημοψηφίσματος (ακυρωτικά δημοψηφίσματα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Συντάγματος τις 12 Ιουνίου 2022), καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που συγκατοικούν μαζί τους, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν δια αλληλογραφίας (άρθρο 4-bis, παρ. 1, νόμο αρ. 459 τις 27 Δεκεμβρίου 2022), μέσω του εκλογικού φάκελου που περιέχει τα εκλογικά δελτία που θα λάβουν στη διεύθυνση προσωρινής κατοικίας τους στο εξωτερικό.

  Για να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν δια αλληλογραφίας, οι εν λόγω ψηφοφόροι θα πρέπει να αποστείλουν ΣΤΟ ΔΗΜΟ στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι (και ΟΧΙ στην Πρεσβεία) την αίτηση επιλογής (OPZIONE) έως και την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022.

  Η αίτηση επιλογής (μέσω της συνημμένης φόρμας ή γραμμένη σε απλό χαρτί) πρέπει να αποσταλθεί στο Δήμο μέσω ταχυδρομείου, telefax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να παραδοθεί, πάντα στο Δήμο, και από άτομο διαφορετικό από τον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να αποστείλετε την αίτηση επιλογής γραμμένη σε απλό χαρτί, υπενθυμίζεται πως αυτή πρέπει:

 1. Να περιέχει έναν έγκυρο αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας του ψηφοφόρου·
 2. Να περιέχει ολόκληρη την ταχυδρομική διεύθυνση στο εξωτερικό στην οποία θα πρέπει να αποσταλεί ο φάκελος με το εκλογικό υλικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Αθήνα και σε άλλους μεγάλους Δήμους είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ο ακριβής Δήμος κατοικίας (για παράδειγμα, η Καλλιθέα, παρόλο που βρίσκεται στην αστική ζώνη της Αθήνας, είναι αυτόνομος Δήμος που πρέπει να δηλωθεί στην ταχυδρομική διεύθυνση)·
 3. Να διευκρινίζει ποιο είναι το χωρικά αρμόδιο Προξενικό Γραφείο (για όλους τους ψηφοφόρους στην Ελλάδα είναι η «Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα»)·
 4. Να περιέχει μια δήλωση που να βεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ψήφο δια αλληλογραφίας (δηλαδή ότι ο ψηφοφόρος βρίσκεται – για λόγους εργασίας, σπουδών και υγειονομικής φροντίδας για μια περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών εντός της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα του επόμενου δημοψηφίσματος σε ξένη Χώρα, όπου δεν κατοικεί μόνιμα, ή ότι ο ενδιαφερόμενος συγκατοικεί με τον πολίτη, μέλος της οικογένειάς του, πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις)·
 5. Να περιέχει μια δήλωση που διευκρινίζει ότι η αίτηση επιλογής συμμορφώνεται με τα άρθρα 46 και 47 του Διατάγματος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τις 28 Δεκεμβρίου 2000, αρ. 445 (ενιαίο κείμενο των νομικών και κανονιστικών διατάξεων στον τομέα της διοικητικής τεκμηρίωσης), δηλώνοντας ότι γνωρίζουν τις ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων (αρθρο 76 του ΠΔ 445/2000).

Η ανάκληση της αίτησης επιλογής (OPZIONE) είναι δυνατή, με τους ίδιους τρόπους και την ίδια προθεσμία (11 Μαΐου 2022). Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση επιλογής (OPZIONE) είναι έγκαιρη αποκλειστικά για την εκλογική διαβούλευση στην οποία αναφέρεται (δηλαδή, σε αυτή τη περίπτωση, για τα ακυρωτικά δημοψηφίσματα τις 12 Ιουνίου 2022).

Μετά τις 25 Μαΐου οι ψηφοφόροι που βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό και έχουν αποστείλει την αίτηση επιλογής πριν την 11η Μαΐου, θα λάβουν από την Πρεσβεία τον φάκελο με το εκλογικό υλικό στην διεύθυνση κατοικίας τους με τις οδηγίες για να ψηφίσουν και να επιστρέψουν τα ψηφοδέλτια στην Πρεσβεία.

***

Για τους ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ AIRE ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, η προθεσμία για την γνωστοποίηση της επιλογής (OPZIONE) στην Πρεσβεία έληξε στις 17 Απριλίου 2022.

Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Τυχόν ερωτήσεις ή αμφιβολίες μπορούν να αποσταλούν γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση cancelleria.atene@esteri.it.