Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)

Ο αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου είναι ένας προσωπικός αλφαριθμητικός κωδικός που αποτελεί το μέσο ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων στις σχέσεις τους με τους ιταλικούς δημόσιους φορείς και όργανα διοικήσεως.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ Α.Φ.Μ.

Ο ιταλικός Α.Φ.Μ. (Codice Fiscale) αποδίδεται από την υπαγόμενη στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας Agenzia delle Entrate (Οργανισμός Δημοσίων Εσόδων), σε Ιταλούς πολίτες και αλλοδαπούς φορολογούμενους ανεξαρτήτου υπηκοότητας που διαμένουν στην Ελλάδα, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στο Προξενικό Γραφείο.

Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τεκμηριώνεται υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, η οποία συνιστά και δήλωση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 46 του ιταλικού Προεδρικού Διατάγματος 28 Δεκεμβρίου 2000, αρ. 445.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση για την απόδοση του ιταλικού Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στο Προξενικό Γραφείο αποκλειστικά μέσω e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cancelleria.atene@esteri.it) και ότι η κάθε αίτηση επεξεργάζεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή της.

Στην αίτηση επισυνάπτονται, σαρωμένα σε μορφή pdf:

  1. έγκυρο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας του αιτούντος, και
  2. η αίτηση ιταλικού Α.Φ.Μ., δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα.

Σε περίπτωση απόδοσης του ιταλικού Α.Φ.Μ. σε παιδί κάτω των 18 ετών, η αίτηση υπογράφεται από τον έναν εκ των δυο γονέων, ο οποίος πρέπει να αναφέρει το δικό του ιταλικό Α.Φ.Μ. στο e-mail που συνοδεύει την αίτηση και να επισυνάψει αντίγραφο του εν ισχύ διαβατηρίου ή της ταυτότητας του. Εφόσον παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το Προξενικό γραφείο αποδίδει τον ιταλικό Α.Φ.Μ. και στέλνει στον αιτούντα σαρωμένο αντίγραφο του σχετικού Πιστοποιητικού απόδοσης.

 

Πλαστικοποιημένη κάρτα

Η πλαστικοποιημένη κάρτα δεν χορηγείται στον αιτούντα παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αιτών, εκτός από την αιτιολόγηση του αιτήματός του, πρέπει είτε να παράσχει ένα προ-σφραγισμένο φάκελο με το όνομα και τη διεύθυνσή του για την αποστολή της κάρτας, είτε να συμφωνήσει με το Προξενικό Γραφείο τους τρόπους αποστολής της μέσω κούριερ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Carta d’Identità Elettronica (C.I.E. - η Ηλεκτρονική Ταυτότητα που αναφέρει τον Α.Φ.Μ. του κατόχου) αντικαθιστά σταδιακά την πλαστική κάρτα που εκδίδεται από την Υπηρεσία Εσόδων. Πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης για ηλεκτρονική ταυτότητα διατίθενται εδώ. Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι Ιταλοί πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο AIRE και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για C.I.E.

 

 


769