Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Σπουδές στην Ιταλία

Οι Ιταλοί πολίτες, καθώς και πολίτες της ΕΕ και τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν φοιτήσει ή φοιτούν σε κρατικά ή νομικά αναγνωρισμένα σχολεία στην Ελλάδα και σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιταλία, μπορούν να απευθυνθούν:

 1. στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών για πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες σπουδών που προσφέρει το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα,
 2. στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας για:
  • την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore με στόχο την άμεση εγγραφή στο πανεπιστήμιο φοιτητών πολιτών της ΕΕ στα Ιταλικά Πανεπιστήμια ή στη συνέχιση των πανεπιστημιακών σπουδών ή στη σχολική ή επαγγελματική αναγνώριση του τίτλου σπουδών στην Ιταλία,
  • προεγγραφή (modello Α) των ενδιαφερόμενων που είναι πολίτες τρίτων χωρών και σκοπεύουν να εγγραφούν σε ιταλικά πανεπιστήμια (επίσης σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο).
  • έγκριση της τεκμηρίωσης που απαιτείται για τη συνέχιση των σχολικών σπουδών στην Ιταλία.

Σημειώνεται ότι οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από την Ιταλική Σχολή που λειτουργεί στην Αθήνα ισχύουν αυτόματα για τη συνέχιση των σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών, στην Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των φορέων CIMEA (Centro Informazioni Mobilità ed Equivalenze Accademiche) και CRUI (Conferenza Rettori Universitari Italiani).

Τα πιο συχνά ζητήματα που αφορούν τον τομέα των σπουδών στα πλαίσια των είναι οι εξής:

 

 • Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και Ιδρύματα AFAM 

Κάθε χρόνο στη σελίδα του αρμόδιου Υπουργείου δημοσιεύονται αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στα ιταλικά πανεπιστήμια, καθώς και σε ιδρύματα AFAM.

Επίσης, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο κάθε Πανεπιστημίου/Ιδρύματος ΑFAM για κάθε επικαιροποιημένη και πρακτική πληροφορία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου, παραμονής, εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών και σχετικής αναγνώρισης τίτλων σπουδών σε τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιταλία, ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Για φοιτητές που είναι πολίτες τρίτων χωρών, η αίτηση προεγγραφής για την έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA) για σπουδές σε ιταλικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να υποβληθεί μέσω της σελίδας Universitaly.

Περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση τίτλων σπουδών εξωτερικού στην Ιταλία μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σελίδα του αρμόδιου ΥπουργείουΜπορείτε επίσης να απευθυνθείτε και στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

 • Dichiarazione di Valore 

Το έγγραφο Dichiarazione di Valore (“Δήλωση Αξίας”) συντάσσεται στα ιταλικά και παρέχει πληροφορίες σχετικά με έναν τίτλο που αποκτήθηκε στο εξωτερικό. Η έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου δεν συνιστά αυτόματη αναγνώριση του τίτλου σπουδών στην Ιταλία. Οι ιταλικές διπλωματικές-προξενικές Αρχές δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα, επομένως το έγγραφο δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τους φορείς που θα το αξιολογήσουν στην Ιταλία και είναι, βάσει νόμου, αρμόδιοι για τη διενέργεια των διαδικασιών αναγνώρισης.

Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα είναι αρμόδιο για την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από κρατικά πανεπιστήμια ή Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά) στην Ελλάδα.

Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που κατατίθενται επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους όταν εκδοθεί το έγγραφο Dichiarazione di Valore.

Το Γραφείο παραμένει στη διάθεση του ιταλικού Πανεπιστημίου/φορέα Δημόσιας Διοίκησης που θα αξιολογήσει τον τίτλο για περαιτέρω διευκρινήσεις (μέσω μηνύματος ηλ. Ταχυδρομείου στη διεύθυνση cancelleria.atene@esteri.it).

 

Τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες και International Baccalaureate (IB) 

Σχετικά με τους τίτλους σπουδών που εκδίδονται από σχολεία/πανεπιστήμια που βρίσκονται σε άλλες χώρες ή που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά έχουν τη νομική τους έδρα σε άλλες χώρες (και άρα ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών αυτής της χώρας και όχι της Ελλάδας), υπογραμμίζεται ότι αρμόδια για την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore είναι η ιταλική Πρεσβεία/Προξενείο της χώρας όπου έχει έδρα το εν λόγω σχολείο/πανεπιστήμιο.

 

Έγγραφα που μπορούν να αντικαταστήσουν τη  Dichiarazione di Valore

Πριν αιτηθούν την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore, οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον φορέα στον οποίο θα παρουσιάσουν τα δικαιολογητικά τους στην Ιταλία προκειμένου να επιβεβαιώσουν αν γίνεται δεκτό στη θέση του το “Diploma Supplement” (Παράρτημα Διπλώματος). Το Diploma Supplement είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μαζί με το δίπλωμα ή το πτυχίο τους και συμβάλλει ώστε να είναι ο τίτλος πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης, καθώς και στην ισότιμη αναγνώρισή του για λόγους σπουδών ή και εργασίας. Εκδίδεται αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όπως και το έγγραφο Dichiarazione di Valore, το οποίο υποκαθιστά, δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, και γίνεται γενικά δεκτό από τους φορείς στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν οι ενδιαφερόμενοι σημαντικούς πόρους και χρόνο.

Υπογραμμίζεται ότι στην Ιταλία δραστηριοποιείται ο φορέας CIMEA (Centro di Informazione sulle Mobilità ed Equipollenze Accademiche, αντίστοιχος του ελληνικού Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Στα πλαίσια της δράσης του CIMEA, το Credential Information Service (CIS) εκδίδει ένα πιστοποιητικό συγκρισιμότητας του αλλοδαπού τίτλο, το οποίο εκτελεί λειτουργίες παρόμοιες με αυτές της Dichiarazione di Valore. Είναι σκόπιμο να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι με τον φορέα που θα αξιολογήσει τον τίτλο στην Ιταλία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είναι απολύτως αναγκαίο το έγγραφο Dichiarazione di Valore ή αν αρκεί η παρουσίαση της βεβαίωσης που εκδίδεται από το CIMEA (πολλά Πανεπιστήμια είναι συμβεβλημένα) .

 

Οδηγίες για την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore και έντυπα

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την αίτηση έκδοσης του εγγράφου Dichiarazione di Valore.

Το έντυπο αίτησης (Modello Cέχει συνταχθεί από το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας μόνο στην ιταλική γλώσσα, και αναφέρεται στις συχνότερες περιπτώσεις για τις οποίες ζητείται η έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di ValoreΓια τους πολίτες της Ε.Ε, δεν είναι υποχρεωτικό να αποδείξει κανείς τη γνώση της ιταλικής γλώσσας, ωστόσο καλό είναι να διασφαλίσει ότι οι γλωσσικές του γνώσεις στα ιταλικά είναι επαρκείς.

Οι οδηγίες ισχύουν και όταν η έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore ζητείται για επαγγελματικούς λόγους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να το υποδείξουν στο έντυπο αίτησης, διαγράφοντας παράλληλα τα πεδία που δεν τους αφορούν.

Όπως αναφέρθηκε, οι οδηγίες αφορούν τις περιπτώσεις για τις οποίες ζητείται συχνότερα η έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore, πιο συγκεκριμένα, για τους τίτλους σπουδών Απολυτήριο και Πτυχίο. Αν η αίτηση αφορά Μεταπτυχιακό τίτλο και ιδιαίτερα στην περίπτωση των Διδακτορικών τίτλων, το κάθε γνωστικό αντικείμενο έχει ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ομοιογενείς και καθολικές διαδικασίες που να αφορούν το σύνολο του ελληνικού ακαδημαϊκού χώρου. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cancelleria.atene@esteri.it) στέλνοντας κάποιες σχετικές πληροφορίες και υποδεικνύοντας ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, κατά προτίμηση κινητό.

 

Αίτηση έκδοσης Dichiarazione di Valore για επαγγελματικούς λόγους ή συμμετοχή σε διαγωνισμό

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Modello C και όταν η έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore ζητείται για επαγγελματικούς λόγους ή συμμετοχή σε διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να διαγράψουν τα πεδία που δεν τους αφορούν, ακολουθώντας ωστότο τις οδηγίες.

Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, το έγγραφο Dichiarazione di Valore δεν είναι απαραίτητο για την επαγγελματική αναγνώριση, η οποία είναι αρμοδιότητα των Υπουργείων των εμπλεκόμενων κρατών. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali  (Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it).

 

Κόστος – Προξενική Διατίμηση για την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore 

Η πληρωμή της Προξενικής Υπηρεσίας, όπου προβλέπεται, θα πραγματοποιείται μόνο αφού το Γραφείο ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησης και ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Προξενική Διατίμηση Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω e-mail,  για αυτό το λόγο στις οδηγίες δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά και δε ζητείται να πραγματοποιήσουν καμία πληρωμή κατά την κατάθεση των εγγράφων.

 

Χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων έκδοσης του εγγράφου Dichiarazione di Valore και παραλαβή  

Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τους ελάχιστους χρόνους διεκπεραίωσης των αιτημάτων, που ποικίλουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό αιτημάτων που λαμβάνει το Γραφείο, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, πρέπει η υποβολή των αιτήσεων να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται με χρονολογική σειρά, σύμφωνα με κριτήρια διαφάνειας και αμεροληψίας. Για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων, οι αιτούντες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για να υποβάλουν όσο το δυνατόν πληρέστερα τις αιτήσεις τους.

Η Πρεσβεία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους παραλαβής των δικαιολογητικών όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Modello C οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποδείξουν, δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Προσοχή: Δεδομένου του υψηλού αριθμού αιτημάτων που διαχειρίζεται η Πρεσβεία, δεν ενημερώνει γραπτώς τους ενδιαφερόμενους όταν λαμβάνει τα δικαιολογητικά τους. Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται με χρονολογική σειρά. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνουν το Γραφείο μέσω mail(cancelleria.atene@esteri.it), αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν πλέον την έκδοση του εγγράφου Dichiarazione di Valore.

 

 • Κατάλογος κρατικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Ιδρυμάτων

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τους πλήρεις καταλόγους των πανεπιστημίων/σχολών μεταβαίνοντας:

Περισσότερες πληροφορίες για τις ευκαιρίες σπουδών στην Ιταλία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στην Αθήνα.

 

 • Αναγνώριση ιταλικών τίτλων σπουδών στην Ελλάδα

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση ιταλικών τίτλων σπουδών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τις ελληνικές διπλωματικές-προξενικές αρχές στην Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με τους αρμόδιους φορείς:

 

 • Υποτροφίες και μείωση διδάκτρων/εισφορών πανεπιστημίου βάσει εισοδήματος

Για πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα Study in Italy.

 

Για διευκρινήσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μείωση/απαλλαγή διδάκτρων (ISEE-U parificato), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Αν στην Ιταλία απαιτείται η παρουσίαση επικυρωμένων και μεταφρασμένων στα ιταλικά εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές, συμβουλευτείτε αυτήν τη σελίδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την απόδοση αριθμού ιταλικού φορολογικού μητρώου (Codice Fiscale), συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα.