Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά, αναλυτικά και cookies τρίτων.
Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies.

Οδηγίες πληρωμής για τις υπηρεσίες του προξενικού τμήματος

Ενημερώνουμε το κοινό ότι από σήμερα και στο εξής το αντίτιμο που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο για την έκδοση πράξεων η εγγράφων από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπέζης.
Το Προξενικό Γραφείο θα μπορεί να εκδίδει τις πράξεις ή έγγραφα μόνον μετά την είσπραξη του ακριβούς προβλεπόμενου αντιτίμου (Προξενικά Τέλη).
Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η πίστωση στον λογαριασμό του δικαιούχου, η αποστολή του εμβάσματος από τον χρήστη πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού. Την ημέρα του ραντεβού, 2 έντυπα αντίγραφα της τραπεζικής συναλλαγής πρέπει να παραδοθούν στο Προξενικό Γραφείο (ισχύει και για συναλλαγές μέσω internet banking) μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της πράξης ή/και του εγγράφου. Σημειώνεται ότι, προκειμένου να προκύπτει ότι η πληρωμή έχει εκτελεστεί από την τράπεζα του χρήστη, πρέπει να παραδοθούν έντυπα αντίγραφα της τραπεζικής συναλλαγής εκτυπωμένα την ημέρα πριν από το ραντεβού. Δε θα γίνονται δεκτά έντυπα αντίγραφα της συναλλαγής που εκτυπώθηκαν την ημέρα της καταχώρησης της πληρωμής.
Υπογραμμίζεται ότι, ακόμη και για υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως (μέσω ταχυδρομείου, όπως το έγγραφο Dichiarazione di Valore, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η απόδειξη της επιτυχούς τραπεζικής συναλλαγής πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου αφού παρέλθουν οι απαραίτητοι τεχνικοί χρόνοι (συνήθως δύο εργάσιμες μέρες μετά την καταχώρηση πληρωμής μέσω της τράπεζάς σας) έτσι ώστε η πληρωμή να έχει οριστικοποιηθεί και να έχει πιστωθεί το ποσό στον τρεχούμενο λογαριασμό της Πρεσβείας.
Το κόστος της τραπεζικής συναλλαγής (χρεώσεις τραπεζών / προμήθειες) θα πρέπει να βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εντολέα. Συνεπώς, προτού πραγματοποιηθεί η τραπεζική συναλλαγή, θα πρέπει να εξακριβώσετε με την τράπεζά σας ότι τυχόν έξοδα ή προμήθειες δεν βαρύνουν τον δικαιούχο (Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα) και να διασφαλιστεί ότι ο εντολέας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος της αποστολής του εμβάσματος.
 
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι

Τράπεζα : NATIONAL BANK OF GREECE

Αριθ. Λογαριασμού : 139/00329213

ΙΒΑΝ : GR77 0110 1390 0000 1390 0329 213

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : AMBASCIATA D’ITALIA AD ATENE

SWIFT CODE : ETHNGRAAXXX
 
Στην εντολή θα πρέπει πάντα να αναφέρονται ως αιτιολογία πληρωμής:
  • ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ για τον οποίο εκδίδεται η πράξη ή το έγγραφο (και όχι τα στοιχεία αυτού που πραγματοποιεί την τραπεζική συναλλαγή)
  • ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ π.χ. : MARIO ROSSI PER RINNOVO PASSAPORTO (ακόμη και αν πραγματοποιεί την συναλλαγή η κα Maria ROSSI)
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες που ζητούνται πιο συχνά από το Προξενικό Γραφείο τα ισχύοντα προξενικά τέλη καθορίζονται ως ακολούθως:
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Art.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
EURO
03
Ανάρτηση
στο Προξενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Δημοσίευσης Γάμου
6,00
66B
Επικύρωση φωτογραφίας
41,00
24
Επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής
των ενδιαφερομένων σε έγγραφα προσωπικού ενδιαφέροντος στα οποία δεν εμπεριέχονται κληρονομικά θέματα.
14,00
02B
Πιστοποιητικά που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των
ενδιαφερομένων
6,00
08
Πιστοποιητικά εγγραφής στα
δημοτολόγια ενός μέλους ή όλης της οικογενείας
11,00
04A
Πιστοποιητικό ιθαγενείας
11,00
02D
Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου
6,00
02C
Βεβαίωση ανάρτησης δημοσιεύσεως
6,00
72A
Βεβαιώσεις για την ακριβή μετάφραση
που δεν έχει γίνει από το Προξενικό γραφείο στην ιταλική γλώσσα ανά φύλλο (2 σελίδες).
13,00
71
Βεβαιώσεις για το ακριβές αντίγραφο ανά φύλλο (2 σελίδες).
10,00
66N
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο αφού το Γραφείο ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησης και ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Προξενική Διατίμηση
 
28E
Δωρεάν αντίγραφο CIE για μη παράδοση
 
NAA
Έντυπο Χαρτοσήμου
16,00
69
Επικυρώσεις εγγράφων και
υπογραφών (για μεταφράσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας ) για κάθε έγγραφο.
24,00
66H
Διαβατήριο για την μεταφορά σωρού
41,00
17
Γενικό Πληρεξούσιο και Πληρεξούσιο δικαστικής
εκπροσώπησης
80,00
18
Ειδικό Πληρεξούσιο
56,00
07B
Αίτηση αναγνώρισης ιθαγένειας jure sanguinis
300,00
28C
Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
21,95
N13A
Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (E. T. D.)
1,55
27A
Έκδοση Διαβατηρίου
116,00